Salen pyntet til fest
Hallen og Multisalen

Midtpunktet har både en stor hal og en multisal. Både multisalen og hallen er mulig at leje til arrangementer eller private fester se mere under udlejning af lokaler.

Hal og multisal bruges af Thyholm skole og Thyholms mange gode foreninger til både sport og kultur.

Midtpunktets egne koncerter og event afholdes alt efter type og størrelse enten i hallen eller Multisalen.
I hallen er der kapacitet til 715 gæster til ståkoncert og ca. 550 siddende gæster
I Midtpunktets multisal er der plads til 282 siddende gæster og 350 til ståkoncert.


  

KONTAKT INFORMATION
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyholm
midtpunktet@struer.dk
Centerleder
Lars Møller Pedersen
lmp@struer.dk
60757429