Thyholm Bibliotek

I Midtpunktet finder du dit folkebibliotek - Thyholm Bibliotek, som er en filial af Struer Bibliotek. Biblioteket deler lokaler med skolebiblioteket.

Du kan benytte biblioteket i hele Midtpunktets åbningstider. Biblioteket har selvbetjening, så du kan selv låne og aflevere, når bare du er oprettet som låner. Hver mandag kl. 10:00-12:00 træffer du personalet fra Struer Bibliotek (dog ikke i skolernes ferie).

Du kan bestille materialer på Struer Biblioteks hjemmeside eller i bibliotekets app ”Biblioteket” til levering på Thyholm Bibliotek.

KONTAKT INFORMATION
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyholm
midtpunktet@struer.dk
Centerleder
Lars Møller Pedersen
lmp@struer.dk
60757429